Khoản vay tốt nhất tại Việt Nam năm 2023!

So sánh và chọn khoản vay tốt nhất trên mạng.

Các Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu


Trang web này (MoneyGuru24.com) được sở hữu và được cung cấp bởi MoneyGuru SIA (được đăng ký theo luật Đăng ký Kinh doanh của Công hoà Latvia (RE) với số đăng kí công ty là 41503072001) có địa chỉ đăng ký là: 48 đường Imantas, Daugavpils, Latvia, LV-5401..
Trong các Điều khoản và Điều kiện về sử dụng này, "chúng tôi", "của chúng tôi" và "chúng tôi" à nói về MoneyGuru24.com và "bạn" và "của bạn" nghĩa là bất kì người nào truy cập và sử dụng trang web này.


1. Tổng quan


1.1. Các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang web này. Bạn hoàn toàn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, với việc sử dụng trang web này.
1.2. Được khuyến cáo không dùng trang web này nếu người sử dụng nó không chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện.
1.3. Để sử dụng trang web này bạn phải ít nhất 18 tuổi.
1.4. Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo khi điều chỉnh trang này. Các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày chúng được đăng trên trang web này. Do các Điều khoản và Điều kiện này có thể được điều chỉnh, chúng tôi khuyến cáo bạn kiểm tra chúng bất kì khi nào bạn ghé thăm trang web này. Việc sử dụng liên tục trang web này của bạn sẽ tạo nên sự đồng thuận của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này.


Dịch Vụ Của Chúng Tôi


2.1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến độc lập mà có thể giúp bạn tìm kiếm và so sánh thông tin về các khoản vay được cung cấp bởi bên thứ ba và được đăng trên trang web này. Dịch vụ so sánh của chúng tôi miễn phí cho bạn sử dụng.  Chúng tôi không thêm bất kì khoản phí hay hoa hồng nào vào các sản phẩm hay dịch vụ chúng tôi so sánh. Dịch vụ của chúng tôi giới thiệu đến bạn những bên thứ ba có cung cấp các khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Chúng tôi được trả bằng việc thu của nhà cung cấp dịch vụ tài chính bên thứ ba một khoản phí và/ hoặc hoa hồng cho việc có được khách hàng
2.2.Không có điều gì trên trang web này được xem, hay sẽ được xem như việc tạo nên lời khuyên, lời giới thiệu hay sự khuyến khích tài chính bởi chúng tôi mà ưu tiên bất kì dịch vụ tài chính nào được dẫn từ trang web này. Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung và được cung cấp cho bạn để lựa chọn dịch vụ tài chính phù hợp nhất để đáp ứng các nhu cầu của bạn.Bạn luôn luôn nên kiểm tra sự phù hợp, sự đẩy đủ và sự hợp lý của dịch vụ tài chính mà có lợi với bạn. Chúng tôi khuyến cáo bạn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập trước khi nhận bất kì dịch vụ tài chính nào.
2.3. Không có điều gì trên trang web này được xem, hay sẽ được xem như việc tạo nên, một sự chào mời để bán cho bạn bất kì dịch vụ tài chính cụ thể hay tham gia vào bất kì hợp đồng nào với bạn trong liên hệ với bất kì dịch vụ tài chính nào. 
2.4. Chúng tôi thường luôn cung cấp sự truy cập không gián đoạn vào trang web này. Chúng tôi không đưa ra sự bảo hành nào cho việc xảy ra gián đoạn của trang web này trong trường hợp có hư hỏng hay các tình huống nào đó liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền ngưng, giới hạn hay chấm dứt sự truy cập của bạn vào trang web này bất kì lúc này.
2.5.Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh, xoá, chỉnh sửa, chỉnh lý, thêm hoặc loại bỏ bất kì thông tin, tài liệu, nội dung hay dữ liệu nào hiển thị trên trang web mà không cần báo trước.


3. Cho phép sử dụng


3.1. Bạn chỉ được cho phép truy cập và sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Trang web chỉ có thể được truy cập và sử dụng trực tiếp bởi bạn như một cá nhân riêng hoặc bởi bạn như một công việc tìm kiếm một dịch vụ tài chính trực tiếp và với tư cách đại diện cho bạn.  Truy cập và sử dụng trang web này mà không vì các mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn bị cấm triệt để.
3.2. Bạn không được phép sử dụng trang web này:
3.2.1. trong bất kì mục đích trái pháo luật, lừa đảo hay thương mại nào.
3.2.2.để làm hại, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, đe doạ hoặc quấy rối người khác, hoặc theo cách mà xâm phạm sự riêng tư của người khác hoặc mang tính tục tĩu, xúc phạm, hận thù, khiếm nhã, không phù hợp, gây khó chịu, không được chấp nhận, kì thị hoặc hủy hoại mà được xác định bởi chúng tôi.
3.2.3. Để tạo, kiểm tra, xác nhận, cập nhật, điều chỉnh hay chỉnh sửa các cơ sở dữ liệu, lưu trữ hay chỉ dẫn của bản thân bạn hay người khác.
3.2.4. Để chỉnh sửa, điều chỉnh, can thiệp hoặc dùng kỹ thuật đảo ngược bất kì phần nào của trang web này.
3.2.5. Theo cách mà gây gián đoạn, áp đặt hay gây rối bằng một gánh nặng lớn bất thường hoặc không cần xứng lên hệ thống kĩ thuật và truyền thông của chúng tôi mà được xác định bởi chúng tôi.
3.2.6. Sử dụng bất kì phần mềm, quá trình, chương trình, rô-bốt, con bọ tìm kiếm, nhện, công cụ khai thác dữ liệu, lưới tự động nào hay các phần mềm, quá trình, chương trình hoặc hệ thống đọc màn hình tự động khác.


4. Quyền tài sản trí tuệ


4.1. Thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu hiển thị trên trang web này thuộc về chúng tôi, những người cấp phép và những người cung cấp dịch vụ tài chính được hiển thị. Với việc sử dụng cá nhân của bạn, bạn có thể tạm thời in, sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ các phần trích ra về thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu được hiển thị trên trang web này theo các điều kiện sau:
4.1.1. Thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu hiển thị trên trang web này không được dùng cho bất kì mục đích thương mại nào và không thể được lợi dụng một cách thương mại theo bất kì cách nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước.
4.1.2. Bạn không thể sử dụng bất kì phần mềm, quá trình, chương trình, rô-bốt, con bọ tìm kiếm web, nhện, công cụ khai thác dữ liệu, lưới tự động nào hay các phần mềm, quá trình, chương trình hoặc hệ thống đọc màn hình tự động khác.
4.1.3. Thông tin không thể được bán hoặc chuyển giao cho bất kì bên thứ ba nào.
4.1.4. Bản sao phải duy trì bất kì quyền tác giả nào hoặc các ghi chú về tài sản trí tuệ khác được chứa bởi trang web này. Bạn không được điều chỉnh trang hoặc các bản sao kĩ thuật số của những thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu này.
4.1.5. Trạng thái của chúng tôi, những nhà cấp phép và những nhà cung cấp dịch vụ được hiển thị phải được công nhận như những tác giả của những thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu này.
4.2. Tất cả quyền hạn tại MoneyGuru24.com được sở hữu bởi chúng tôi.


5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi


5.1. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật - sửa lại các lỗi và thông tin sai ngay khi chúng tôi có thể sau khi nhận thấy chúng.
5.2. Chúng tôi không có trách nhiệm hay chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kì sự mất mát hay thiệt hại nào xảy ra với bạn trong liên hệ với thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu được thu thập từ các bên thứ ba và được hiển thị trên trang web này hoặc các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm tra, giám sát, duyệt lại, xác minh hay khuyến kích, và cảnh báo bạn các thông tin, nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu kiểu này có thể thiếu chính xác, chưa trọn vẹn hoặc lỗi thời. Đó là trách nhiệm của bạn trong vic kiểm tra thông tin, nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu chính xác, trọn vẹn, đúng và cập nhật.
5.3. Bất kì nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên, lời nhận xét, đánh giá hay bình luận nào trên trang web này hoặc các trang web của bên thứ ba được tạo ra bởi bên thứ ba (bao gồm người sử dụng nội dung) không đại diện cho sự nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên, lời nhận xét, đánh giá của chúng tôi. Các thông tin này không nên được dùng để dựa vào bởi bạn và không được kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt, xác minh hay khuyến khích bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì sự mất mát hay thiệt hại nào bạn có thể hứng chịu hoặc gặp phải trong liên hệ với các nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên, lời nhận xét, đánh giá hay bình luận bao gồm sự liên quan đến tính chính xác, trung thực và đầy đủ của chúng.
5.4. Chúng tôi không đưa ra bất kì sự bảo hành hay đảm bảo nào về việc trang web này, bất kì trang web bên thứ ba nào hay bất kì thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu nào trên trang web này hoặc trang web bên thứ ba là không bị virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, virus trojan, bọ điện tử, bom logic hay bất kì thứ gì khác mà có thể có tác động gây nhiễm độc, làm hại hay phá hoại trên bấy kì công nghệ nào. Chúng tôi đề xuất bạn sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì sự mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải theo bất kì điều gì ở trên được gây ra bởi bất kì bên thứ ba nào.
5.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hoặc gặp phải trong liên hệ với việc sử dụng trang web này của bạn điều mà có thể bị gây ra bởi bất kì sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm các sự truyền tải điện tử về thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu qua internet và sự chặn hoặc giải mã nó bởi người khác.
5.6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì mất mát hay tổn thất gián tiếp nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải trong liên hệ với việc sử dụng trang web này của bạn (bao gồm bất kì mất mát nào về sự lưu trữ bạn mong muốn thực hiện, sự mất mát về việc kinh doanh hay cơ hội kinh doanh, hoặc sự mất mát về lợi nhuận hay doanh thu) hay bất kì sự mất mát hay tổn thất nào bạn có thể hứng chịu hay gặp phải trong liên hệ với việc sử dụng trang web này của bạn.


6. Sự miễn trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi


6.1. Vui lòng hiểu rằng thông tin và các mô tả về các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này không đại diện cho mô tả đầy đủ của tất cả các tính năng và Điều khoản và Điều kiện của các sản phẩm hay dịch vụ tài chính và không phải là một danh sách đầy đủ về các lựa chọn vay tiền của bạn. Bạn phải chắn rằng mình đọc tất cả các tính năng và Điều khoản và Điều kiện một cách cẩn thạn về bất kì sản phẩm hay dịch vụ tài chính nào trước khi xin cấp.
6.2. Nếu bạn xin cấp bất kì sản phẩm hay dịch vụ tài chính nào, bạn sẽ làm hợp đồng với một bên thứ ba (một ngân hàng hay người cho vay thuộc bất kì kiểu nào khác) người mà sẽ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tài chính đó cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện riêng của họ.Đó là trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đọc, hiểu và đồng thuận với những Điều khoản và Điều kiện đó trước khi tham gia vào một hợp đồng để nhận được sản phẩm hay dịch vụ tài chính. Chúng tôi không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về bất kì mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải trong liên hệ của bạn với bất kì bên thứ ba nào có liên quan đến bấy kì sản phẩm hay dịch vụ tài chính nào.
6.3. Sự sử dụng bất kì trang web bên thứ ba nào của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện của trang web đó. Những Điều khoản và điều kiện về sử dụng và chính sách riêng tư đó sẽ khác so với các Điều khoản và Điều kiện này. Đó là trách nhiệm của bạn trong việc đọc, hiểu và đồng thuận với các Điều khoản và Điều kiện của bất kì trang web của bên thứ ba nào trước khi sử dụng trang web đó. Chúng tôi không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì sự mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải trong liên hệ với các Điều khoản và Điều kiện của trang web bên thứ ba bất kì.
6.4. Bất kì sự nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên hay sự trợ giúp nào, mà được đưa ra hay cung cấp đến bạn bởi một bên thứ ba sau khi bạn đã sử dụng trang web này không đại diện cho sự nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên hay sự trợ giúp của chúng tôi và không được kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt, xác minh hay khuyến khích bởi chúng tôi. Chúng tôi không khuyến khích, giới thiệu hay chịu trách nhiệm cho bất kì bên thứ ba nào mà có cung cấp cho bạn những nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên hay sự trợ giúp. Chúng tôi không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kì sự mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải trong liên hệ với những nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên hay sự trợ giúp đó bao gồm mối liên hệ về sự chính xác, trung thực hay sự đầy đủ của chúng về bất kì bên thứ ba nào trong liện hệ với những nhìn nhận, ý kiến, lời khuyên hay sự trợ giúp đó.
6.5. Vui lòng hiểu rằng trang web này cung cấp thông tin ở diện rộng về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, có thể còn các sản phẩm hay dịch vụ khác có sẵn trên thị trường mà không được hiển thị trên trang web này mà có thể thích hợp hoặc phù hợp với nhu cầu của bạn hơn những thứ được hiển thị trên trang web này.


7. Các trách nhiệm của bạn


7.1. Bạn phải có tất cả những sự đề phòng hợp lý (bao gồm việc sủ dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp) để đảm bảo rằng bất kì thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu nào mà bạn cung cấp không bị virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, virus trojan, bọ điện tử, bom logic hay bất kì thứ gì khác mà có thể có tác động gây nhiễm độc, gây hại hay phá huỷ trên bất kì phần nào của trang web này hay các trang web của các bên thứ ba hoặc bất kì công nghệ nào khác.
7.2. Bạn phải kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu nào mà bạn cung cấp trên trang web này là đúng, đầy đủ, chính xác và không gây hiểu lầm và bạn công bố tất cả các sự thật liên quan. Chúng tôi không chấp nhận hay có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kì mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hoặc gặp phải nếu bất kì thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu nào mà bạn cung cấp trên trang web này là thiếu đúng đắn, đầy đủ và chính xác hoặc nếu nó gây hiểu lầm hoặc nếu bạn thất bại trong việc công bố tất cả các sự thật liên quan.
7.3. Trước khi bạn nhận được bất kì dịch vụ hay sản phẩn nào từ bên thứ ba, bạn phải kiểm tra tất cả các thông tin, nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu được giữ bởi bên thứ ba về bạn để đảm bảo nó đúng, đầy đủ, chính xác và không gây hiểu nhầm và bạn đã công bố tất cả các sự thật liên quan. Đó là trách nhiệm của bạn trong việc phát hiện và chỉnh sửa bất sai sót hay lỗi nào về thông tin, nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu được giữ bởi bên thứ ba về bạn trước khi bạn nhận bất kì dịch vụ hay sản phẩm nào. Những sai lầm trong thực hiện các điều này có thể làm mất tính hợp lệ của sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Chúng tôi không chấp nhận hay có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kì mất mát hay tổn thất nào mà bạn có thể hứng chịu hoặc gặp phải nếu bất kì thông tin, nội dung, tài liệu hay dữ liệu nào được giữ bởi bên thứ ba thiếu đúng đắn, đầy đủ và chính xác hoặc nếu nó gây hiểu nhầm hoặc nếu bạn thất bại trong việc công bố các sự thật liên quan.
7.4. Bạn đồng thuận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với chúng tôi về bất kì tổn thất, mất mát, tuyên bố, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí (bao gồm các chi phí pháp lý hợp lý) nào mà bạn có thể hứng chịu hay gặp phải phát sinh bên ngoài hoặc trong sự liên hệ với sự hoạt động của bạn trên trang web này.

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2023. All rights reserved.

We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality.