Khoản vay tốt nhất tại Việt Nam năm 2023!

So sánh và chọn khoản vay tốt nhất trên mạng.

ATM Online

Số tiền vay tối thiểu

3.000.000 đ

Số tiền vay tối đa

6.000.000 đ

Thời hạn vay tối thiểu

92 ngày

Thời hạn vay tối đa

183 ngày

Tiền lãi

12 %

Độ tuổi tối thiểu

20 tuổi

86

Chỉ 0% lãi suất nếu tất toán trong 14 ngày.
Ví dụ tiêu biểu: Số tiền vay: 3.000.000 đ, Thời hạn vay: 92 ngày, Tổng số tiền phải trả: 4.464.199 đ
Lưu ý! Tổng số tiền phải trả phụ thuộc vào số tiền vay, tỷ lệ phần trăm, thời hạn và khả năng thanh toán tín dụng của từng cá nhân.

VayVND

Số tiền vay tối thiểu

1.000.000 đ

Số tiền vay tối đa

15.000.000 đ

Thời hạn vay tối thiểu

90 ngày

Thời hạn vay tối đa

180 ngày

Tiền lãi

12 - 18 %

Độ tuổi tối thiểu

22 tuổi

46

Ví dụ tiêu biểu: Số tiền vay: 2.000.000 đ, Thời hạn vay: 6 tháng, Tổng số tiền phải trả: 3.000.000 đ
Lưu ý! Tổng số tiền phải trả phụ thuộc vào số tiền vay, tỷ lệ phần trăm, thời hạn và khả năng thanh toán tín dụng của từng cá nhân.

Tiền Ơi

Số tiền vay tối thiểu

500.000 đ

Số tiền vay tối đa

10.000.000 đ

Thời hạn vay tối thiểu

91 ngày

Thời hạn vay tối đa

181 ngày

Tiền lãi

12 - 18.25 %

Độ tuổi tối thiểu

18 tuổi

16

Lãi Suất 0.01% được áp dụng cho khoản vay đầu tiên.
Ví dụ tiêu biểu: Số tiền vay: 2.000.000 đ, Thời hạn vay: 90 ngày, Tổng số tiền phải trả: 3.310.000 đ
Lưu ý! Tổng số tiền phải trả phụ thuộc vào số tiền vay, tỷ lệ phần trăm, thời hạn và khả năng thanh toán tín dụng của từng cá nhân.

OnCredit

Số tiền vay tối thiểu

500.000 đ

Số tiền vay tối đa

18.000.000 đ

Thời hạn vay tối thiểu

91 ngày

Thời hạn vay tối đa

182 ngày

Tiền lãi

14.2 - 14.6 %

Độ tuổi tối thiểu

18 tuổi

18

0% LÃI và PHÍ cho khoản vay đầu tiên.
Ví dụ tiêu biểu: Số tiền vay: 1.000.000 đ, Thời hạn vay: 90 ngày, Tổng số tiền phải trả: 1.000.000 đ
Lưu ý! Tổng số tiền phải trả phụ thuộc vào số tiền vay, tỷ lệ phần trăm, thời hạn và khả năng thanh toán tín dụng của từng cá nhân.

Trước khi bạn vay:


Trước khi bạn vay tiền, bạn nên tự hỏi mình có thực sự cần tiêu tiền và mình có đủ khả năng trả lại khoản tiền mình định vay không. Trước khi vay tiền hãy tự hỏi:
 • Việc mua hàng đó có thể đợi đến khi mình có đủ tiền mua nó mà không phải vay nợ không?
 • Nếu việc mua hàng là cấp bách thì có cách nào khác để có được khoản tiền đó không? Ví dụ, yêu cầu công ty bạn làm việc tạm ứng tiền, vay gia đình, bạn bè.
 • Nếu việc mua hàng không cấp bách, mình có thể tiết kiệm tiền không?

Bạn không bao giờ nên vay nợ nếu:


 • Bạn muốn vay để trả các khoản nợ khác;
 • Bạn đã có một hoặc nhiều khoản vay nợ;
 • Bạn đã có khoản nợ tồn đọng khác và/hoặc các khoản thanh toán quá hạn;
 • Nếu bạn không chắc chắn về khả năng trả nợ đúng hạn của mình.

Nếu bạn vẫn thấy cần vay nợ thì nên lưu ý:


Xem xét thu nhập và chi tiêu của mình và suy nghĩ xem bạn có trả được hết các hóa đơn và dư nợ không. Tính toán xem mỗi tháng bạn có thể trả nợ bao nhiêu. Nếu ngân sách của bạn cho thấy bạn sẽ không có tiền để chi trả thêm thì nghĩa là bạn không đủ khả năng trả nợ vay.

Đừng chấp nhận ngay khoản vay nợ đầu tiên mà bạn được chào mời, hãy so sánh các đơn vị cho vay khác nhau để đảm bảo rằng bạn có gói vay nợ tốt nhất có thể!


APR:


Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) thể hiện chi phí hàng năm (theo %) của khoản vay. APR bao gồm các yếu tố như lãi suất và các khoản phí, lệ phí nhất định khác. Để dễ dàng so sánh một khoản vay với các khoản vay tương tự khác, các đơn vị cho vay bắt buộc phải cung cấp cho bạn APR của họ trước khi bạn ký hợp đồng.

Một số khoản vay có lãi suất khả biến, nghĩa là lãi suất có thể tăng hoặc giảm. Bạn không nên chấp nhận khoản vay này trong trường hợp bạn cảm thấy mình sẽ không có khả năng trả nợ nếu lãi suất tăng.


Chi phí và lệ phí vay:


 • Phí thiết lập: một số đơn vị cho vay có thể yêu cầu bạn thanh toán khoản phí này khi thiết lập khoản vay cho bạn, phí này không được vượt quá 20% số tiền vay;
 • Phí quản lý khoản vay hàng tháng: một số đơn vị cho vay có thể yêu cầu bạn thanh toán phí quản lý khoản vay hàng tháng, tuy nhiên khoản phí này không được vượt quá 4% số tiền vay;
 • Phí trả nợ trước hạn: Bạn có thể phải thanh toán phí này nếu bạn quyết định trả nợ trước hạn. Phí này được tính dựa vào số tiền bạn vẫn nợ đơn vị cho vay và thời gian đáo hạn;
 • Phí trả chậm: nếu bạn có khoản thanh toán quá hạn thì thông thường bạn sẽ phải thanh toán phí trả chậm, nên hãy đảm bảo rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ khoản thanh toán nào để tránh bị mất thêm phí, và lưu ý rằng việc này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn, làm cho bạn khó vay tiền hơn trong tương lai;
 • Chi phí cưỡng chế: nếu bạn không trả nợ, đơn vị cho vay có thể kiện bạn ra tòa để đòi lại khoản tiền cho vay, trong trường hợp đó bạn sẽ phải thanh toán các khoản phí này.


Nếu bạn không có khả năng trả nợ đúng hạn:


 • Gia hạn nợ: Nếu bạn thấy mình sẽ không có khả năng trả nợ đúng hạn, có dịch vụ gia hạn kỳ hạn trả nợ, nhiều công ty cung cấp dịch vụ này kèm theo phí tính thêm. Mỗi công ty tín dụng tự quyết định phí dịch vụ gia hạn nợ.
 • Kỳ nghỉ tín dụng: việc hoãn trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là kỳ nghỉ tín dụng. Kỳ nghỉ tín dụng được chấp nhận trong một số trường hợp, như tạm thời mất khả năng lao động hoặc mất việc. Trong hầu hết các trường hợp, kỳ nghỉ tín dụng được cấp trong thời hạn từ một tháng đến một năm.


Chú ý!


Người điều hành của MoneyGuru24.com không phải là một ngân hàng hay người cho vay. Moneyguru24.com liến kết với một số lượng những người cho vay được lựa chọn, và không phải là một danh sách đầy đủ về các cơ hội thẻ tín dụng của bạn. Do đó, không có lệ phí nào được áp dụng cho bạn với dịch vụ này. Bạn không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào tại trang này.  Tất cả dữ liệu cá nhân, tài chính và công việc sẽ được cung cấp cho ngân hàng/ người cho vay cho việc chấp nhận đơn xin cấp thẻ tín dụng của bạn. Moneyguru24.com không chịu trách nhiệm cho các sự đồng thuận tín dụng, mà có thể được cung cấp qua các đường dẫn được cụ thể hoá tại trang của chúng tôi. Với việc sử dụng trang web này bạn thiết lập sự đồng thuận với những chính sách này. Chúng tôi khuyến cáo bạn đọc tất cả các thông tin ở trang web của những người cho vay được chọn lọc và luôn nhận thức được tình trạng tài chính của bản thân và các khả năng về thanh toán hoàn trả.

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2023. All rights reserved.

We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality.